code สี รหัสสี ตัวอย่างสี การเลือกสีเว็บไซต์

โปรแกรมแปลงข้อความเป็นเสียง

11 พฤศจิกายน 2018 | โปรแกรมแต่งเสียง
     ใครจะคิดว่าจะมีคนมาอ่านหนังสือให้เราฟังฟรี ๆ โปรแกรมนี้ช่วยท่านได้  สามารถอ่านข้อความเป็นเสียง  แล้วยังบันทึกเก็บไว้ให้เราได้ฟังอีกต่างหาก
     โปรแกรมแปลงประเภทข้อความเป็นเสียงนี้ เรียกกันว่า Text To Speech เป็นประเภทฟรีแวร์ ให้เราดาวน์โหลดไปใช้ฟรีครับ
โปรแกรมแปลงข้อความเป็นเสียง
     ง่าย ๆดาวน์โหลดมาติดตั้งแล้ว นำข้อความมวาง  คลิก play  ข้อความภาษาอังกฤษอ่านได้ดีทีเดียว  ส่วนภาษาไทยคงต้องให้คนข้าง ๆช่วยอ่านให้นะครับ  โปรแกรมนี้สามารถเลือกบันทึกไฟล์เสียเป็น MP3 ได้ครับท่าน
     ช่วงหนึ่งว่าจะยุบเว็บไซต์ โปรแกรมเสียงแล้ว เพราะไม่รู้จะอัพเดทข้อมูลอะไร ว่าจะยุบไปรวมกับ โปรแกรมดูทีวี.com  ฉะนั้น บางข้อมูลอาจจะคล้ายกันบ้าง  แต่ตอนหลังๆ ไม่คล้ายแล้ว ต่างคนต่างแนวทาง
Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook