code สี รหัสสี ตัวอย่างสี การเลือกสีเว็บไซต์

โปรแกรมสร้างเสียงพูดไทย

11 พฤศจิกายน 2018 | โปรแกรมแต่งเสียง

     เจอโปรแกรมดีๆ จาก nectec.or.th แน่นอนว่าต้องเป็นโปรแกรมไทย  เพื่อคนไทย  โดยเฉพาะคนรักษาภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  โปรแกรมเราสามารถนำข้อความที่เป็นภาษาไทย นำมาวางหรือพิมพ์แล้วให้เจ้าโปรแกรมนี้อ่านให้ฟัง

โปรแกรมสร้างเสียงพูดไทย
    สมมติว่าคุณกลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆ ได้ไฟล์เอกสารมายาวๆ หรือได้รับอีเมลมาแบบยาวๆ เราขี้เกียจอ่าน  อยากจะนอนเล่น หรือนั่งดื่มกาแฟ  อยากมีใครสักคนมาอ่านให้ฟัง  แต่คนรู้ใจไม่ว่าง  เราจะทำยังไง  โปรแกรมนี้ช่วยได้ เพียงแต่คุณ Copy ข้อความที่จะให้โปรแกรมอ่าน วางลงในช่องข้อความ  แล้วให้โปรแกรมอ่านเสียงหวานๆ ให้ฟัง  เราสามารถกำหนดความเร็วของการอ่านได้  กำหนดให้อ่านหยุดนิดหนึ่งค่อยอ่านต่อได้ (อ่านเว้นวรรค  โดยใช้จุด.  หลังประโยคนั้นๆ เมื่อโปรแกรมอ่านจบประโยคนั้น ก็จะหยุดนิดหนึ่ง แล้วค่อยอ่านต่อ
     โปรแกรมแสนกลนี้ ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมและดาวน์โหลดได้ที่ vaja.nectec.or.th
Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook