code สี รหัสสี ตัวอย่างสี การเลือกสีเว็บไซต์

Free Audio CD To MP3 Converter

11 พฤศจิกายน 2018 | โปรแกรมแต่งเสียง

    โปรแกรม Free Audio CD To MP3 Converter เป็นโปรแกรมที่ 4 ที่ผู้เขียนใช้ในการแปลงไฟล์ Audio เป็น MP3 ซึ่งแน่นอนว่าโปรแกรมนี้ก็ต้องเน้นฟรีโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ Audio เป็น MP3 เช่นกัน

     หลังจากผู้เขียนใช้ฟรีโปรแกรมแปลงไฟล์ Audio เป็น PM3 มาแล้ว 3 โปรแกรม ซึ่งทั้ง 3 โปรแกรมนั้นก็ค่อนข้างเป็นที่พอใจในทุกโปรแกรม ถึงแม้ว่าบางโปรแกรมจะมีของแถมมาให้  แต่ในขั้นตอนการติดตั้ง เราก็ไม่เลือกที่จะติดตั้งก็ได้  มาดูวิธีการใช้งานโปรแกรม Free Audio CD To MP3 Converter
โปรแกรมแปลงไฟล์เสียง
เมื่อใส่แผ่น Audio เข้าไป และเปิดโปรแกรม    Free Audio CD To MP3 Converter  ขึ้นมา ปกติโปรแกรมก็จะวิ่งหาแผ่นที่เราจะแปลงไฟล์เอง  แต่ถ้าโปรแกรมไม่สามารถค้นหาแผ่นเองได้  เราก็คลิกที่ Options… เพื่อเลือกแผ่น Audio  ของเรา
โปรแกรมแปลงไฟล์เสียง
ในหน้านี้ สิ่งที่เราจะต้องทำ
-select เลือกไฟล์ที่จะแปลง
-Browse… เลือกที่เก็บไฟล์ที่เราแปลงเสร็จแล้ว ว่าจะให้เก็บที่ไหน
-เลือก Format ไฟล์  ตามตัวอย่างผู้เขียนจะแปลงเป็น MP3
-สุดท้าย Convert เพื่อแปลงไฟล์
รอจนกว่าจะเสร็จ  เราก็จะได้ไฟล์แบบ MP3 หรือตาม Format ที่เราเลือก
เว็บไซต์โปรแกรมแปลงไฟล์เสียง dvdvideosoft.com
Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook