code สี รหัสสี ตัวอย่างสี การเลือกสีเว็บไซต์

Free CD to MP3 Converter

11 พฤศจิกายน 2018 | โปรแกรมแต่งเสียง

Free CD to MP3 Converter  เป็นโปรแกรมที่ 5 ที่ผู้เขียนจะใช้ทดสอบในการแปลงไฟล์จาก Audio เป็น MP3 ซึ่งจะใช้กับแผ่นท CD Audio แผ่นที่ 5 และแผ่นสุดท้ายที่ได้มา เช่นเคย เรายังหาโปรแกรมแปลงไฟล์แบบฟรี ๆ มาใช้กัน มาดูว่าโปรแกรมนี้ หน้าตาเป็นอย่างไร ใช้อย่างไร

Free CD to MP3 Converter
 เปิดโปรแกรม Free CD to MP3 Converter ขึ้น ปกติโปรแกรมจะค้นหาแผ่น CD Audio เอง  เราตั้งค่าที่ Options เกี่ยวที่เก็บไว็  หรือ Output  และ Format ไฟล์ที่จะแปลงเป็นไฟล์อะไร  และตั้งค่าในส่วนอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณภาพของไฟล์ที่จะแปลงออกมา  จากนั้นคลิก OK
Free CD to MP3 Converter
     เมื่อจะแปลงไฟล์ให้คลิก Extract  รอจนกว่าโปรแกรมจะแปลงไฟล์เสร็จเรียบร้อย  เราก็จะได้ไฟล์ตาม Format ที่เรากำหนดไว้
เว็บไซต์โปรแกรมแต่งเสียง แปลงเสียง eusing.com
Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook