code สี รหัสสี ตัวอย่างสี การเลือกสีเว็บไซต์

สื่อบันทึกข้อมูลดิจิตอล

11 พฤศจิกายน 2018 | โปรแกรมแต่งเสียง

รูปแบบของสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลดิจิตอลที่นำมาใช้กับเครื่องพีซี  อาจบอกว่าเป็นแผ่นซีดีคล้ายกันหมด  แต่ความจริงแล้วมีความแตกต่างซ่อนอยู่อีกมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเข้ารหัสข้อมูลภายใน  เทคโนโลยีในการบันทึก  รูปร่างและความจุของสื่อบันทึก  โดยแยกเป็นกลุ่มย่อย ๆ

CD Audio

CD Audio (แผ่นซีดีเพลง)
     แผ่นซีดีเพลง (CD Audio หรือ Compact Disc Audio)  เป็นรูปแบบสื่อสำหรับฟังเพลงที่นิยมใช้บนเครื่องเสียงติดรถยนต์,  เครื่องเล่นซีดี หรือเครื่อง VCD  แผ่นซีดีเพลงนี้จะถูกบันทึกมาในระบบ Linear PCM 16/44.1 คือ ซีดีจะถูกบันทึกสัญญาณด้วยสัญญาณดิจิตอลที่มีความละเอียดของข้อมูล 16 บิต  จะถูกสุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ 44.1 KHz (44,100 ครั้งต่อวินาที)
แผ่นเพลง MP3
     แผ่นเพลง MP3 ปัจจุบันเป็นที่นิยมกันแพร่หลายเนื่องจากราคาไม่แพง  ใช้แผ่น CD-R/CD-RW ความจุ 650 MB หรือขนาด 700 MB  สามารถบันทึกเพลง MP3 ได้เกือบ 200 เพลงในแผ่นเดียว  เนื่องจากเป็นไฟล์ที่ได้รับการบีบอัด  เนื้อที่เก็บข้อมูลน้อยแต่มีคุณภาพเสียงเทียบเท่า ซีดีเพลง  ใช้โปรแกรมบนเครื่องพีซีเพื่อเล่นเพลง MP3 แล้ว  ปัจจุบันก็มีเครื่องเล่น VCD, DVD หรือเครื่องเสียงรถยนต์บางรุ่นที่สามารถเล่นแผ่นเพลง MP3 ได้ด้วย
แผ่น CD-R
     แผ่น CD-R ย่อมาจาก Compact Disc-Recordable  หมายถึงแผ่นซีดีบันทึกได้  สามารถนำแผ่น CD-R มาเขียนเป็นแผ่นเพลง, แผ่น VCD หรือแผ่นข้อมูลได้  โดยแผ่น CD-R นั้นสามารถเขียนข้อมูลได้ครั้งเดียว  ไม่สามารถเขียนข้อมูลลงในส่วนที่ถูกเขียนไปแล้วได้อีก ยกเว้นกรณีบันทึกข้อมูลโดยไม่ได้ Close Session หรือกรณีบันทึกแบบ Close Session and Leave CD Open  จะสามารถบันทึกข้อมูลต่อไปได้อีกจนเต็มแผ่นหรือบันทึกได้ สูงสุด 99 ครั้ง ตามจำนวนร่องในแผ่นซีดี  ซึ่งเรียกการบันทึกในลักษณะนี้ว่า Multi-Session
audio player
แผ่น CD-RW
     แผ่น CD-RW เป็นแผ่นซีดีตามมาตรฐาน “Orange Book Part III”  ซึ่งพัฒนาต่อมาจาก Mangneto Optical  เป็นสื่อบันทึกข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์  สามารถบันทึกซ้ำได้  ได้ถูกพัฒนาต่อเนื่องมาจาก แผ่น CD-R  แผ่น CD-RW  มีโครงสร้างคล้าย ๆ กับแผ่น CD-R  นั้นไม่สามารถที่จะลบหรือบันทึกซ้ำได้  แต่สำหรับเครื่องเล่นซีดีทั่ว ๆ ไป  ถ้าต้องการใช้งานกับแผ่น CD-RW  ต้องตรวจสอบดูสเปคของเครื่องว่า  สามารถใช้งานกับแผ่น CD-RW ได้หรือไม่
Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook