code สี รหัสสี ตัวอย่างสี การเลือกสีเว็บไซต์

ชนิดและรูปแบบของไฟล์เสียง

11 พฤศจิกายน 2018 | โปรแกรมแต่งเสียง
Wave
ไฟล์ Wave  หรือไฟล์ที่มีนามสกุล .wav เป็นไฟล์ข้อมูลที่เป็นคลื่นเสียงที่ได้จากการบันทึกเสียง  ซึ่งบันทึกเก็บไว้บนสื่อดิจิตอล  เช่น ฮาร์ดดิสก์, CD  สำหรับไฟล์ Wave  นี้เป็นไฟล์ที่ไม่มีการบีบอัดข้อมูล  ไฟล์จึงมีขนาดใหญ่ทำให้เปลืองเนื้อที่ในการเก็บข้อมูล
ไฟล์ .AC3
เป็นไฟล์เสียงของวิดีโอที่บันทึกในระบบเสียงรอบทิศทาง (Surround Sound) แบบ AC-3 (Dolby Digital 5.1)
ไฟล์ ..AAC
เป็นไฟล์เสียงแบบ AAc มีคุณภาพเสียงดีกว่า Mp3 สามารถแยกเสียงได้ถึงระบบ 5.1  ข่องสัญญาณ เทียบเท่า Dolby Digital หรือ AC-3 สุ่มความถี่ได้สูงสุดถึง 96 khz ซึ่งสูงกว่าซีดีเพลง และรองรับอัตราการเล่นไฟล์มีเดียสูงถึง 576 kbps
CD Audio
ไฟล์ ..ASF
 ไฟล์  .asf  (Audio streaming Format)  เป็นไฟล์เสียงสำหรับใช้งานบนอินเตอร์เน็ต ซึงมีลักษณะคล้าย ๆ กับ RealAudio
CD Audio (แทร็กบนซีดีเพลง)
CD Audio  หรือแทร็กเพลงบนแผ่นซีดี  ส่วนใหญ่จะแยกเก็บ 1 เพลงต่อ 1 แทร็ก
โดยแต่ละแทร็กจะเก็บเป็นไฟล์ .cda (CD Audio) เรียงกันเป็น Tracko1.cda,Track02.cda ไปเรื่อย ๆ
ตามลำดับ  ซึ่งไฟล์ .cda นี้วินโดวส์ไม่สามารถอ่านออกมาเป็นไฟล์ข้อมูลได้โดยตรงต้องใช้โปรแกรมที่อ่านเฉพาะขึ้นมาเล่นในแบบแทร็กบันทึกเสียงเพลง  เช่น โปรแกรมเล่นซีดีทั่วไป หรือ
ใช้โปรแกรมที่อานแล้วแปลงไฟล์ .cda เช่น ไฟล์ WAV หรือ MP3 มาช่วยอ่าน
MP3
MP3 หรือไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .mp3  นับได้ว่าเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมาก  MP3 ใช้เทคโนโลยีย่อข้อมูลเสียงของมาตรฐาน MPEG1  ซึ่งสามารถย่อข้อมูลเสียงให้เล็กลงได้ประมาณ 10 ถึง 12  เท่า  เมื่อเข้ารหัสที่อัตราบิตเรท  128 Kbps  และคุณภาพเสียงที่ได้ยังมีคุณภาพระดับ CD
MIDI (Musical Instrument Digital Interface)
ไฟล์เพลง MIDI มีนามสกุลเป็น  .mid  เป็นไฟล์ที่บรรจุข้อมูลที่ใช้กับอุปกรณ์ดนตรี  ขนาดของไฟล์ MIDI หนึ่งไฟล์จะมีขนาดประมาณ 20 ถึง 50 KB  เท่านั้น  เนื่องจากข้อมูล MIDI เป็นค่าตัวเลขเสียส่วนใหญ่  จึงสามารถแก้ไขได้ง่ายโดยใช้โปรแกรมเฉพาะ  เช่น Cakewalk Pro Audio
RealAudio
ไฟล์เสียง RealAudio หรือไฟล์นามสกุล .ra  สำหรับใช้กับโปรแกรม RealOne Player  ซึ่งเป็นรูปแบบสำหรับใช้กับสื่อดิจิตอลแบบบ Streaming  ที่ใช้รับฟังภาพและเสียงบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ไฟล์ .AIF , AIFF
เป็นไฟล์เสียงที่ใช้กับเครื่อง Macintosh ของ Apple มีลักษณะคล้ายกับไฟล์ Wave ที่ใช้เครื่อง PC
ไฟล์ .AU
Unix
                  ไฟล์เสียงที่ใช้กับระบบ Unix มีลักษณะคล้ายกับไฟล์ Wave ที่ใช้เครื่อง PC
Windows  Media Audio (WMA)
ไฟล์เสียง Windows Media Audio หรือไฟล์นามสกุล .wma  ซึ่งใช้กับโปรแกรม Windows Media Player ของไมโครซอฟท์ ไฟล์ WMA  สนับสนุนการใช้งานไฟล์เสียงดิจิตอล
OGG Vorbis (OGG)
Ogg Vorbis หรือไฟล์นามสกุล .ogg  เป็นเทคโนโลยีการบีบอัดไฟล์เสียงในรูปแบบใหม่  ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากรูปแบบ MP3  แต่มีความแตกต่างที่ดีกว่า  คือขนาดของไฟล์จะมีขนาดเล็กกว่า  คุณภาพของเสียงที่ชัดเจนกว่าและสามารถนำไปพัฒนาต่อได้
Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook