code สี รหัสสี ตัวอย่างสี การเลือกสีเว็บไซต์

แปลไฟล์ PM 3 เป็น Audio

10 พฤศจิกายน 2018 | โปรแกรมแต่งเสียง

แนะนำฟรีโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ MP3 เป็นไฟล์ Audio พร้อมกับเขียนลงแผ่น CD ในขั้นตอนเดียวกัน ใช้งานง่าย ใช้งานดี เป็นฟรีโปรแกรม Free Audio CD Burner

สืบเนื่องมาจากเพื่อนบ้านมาขอความช่วยเหลือ เค้านำแผ่น MP3 ของเค้าที่ซื้อมาอย่างถูกต้อง แต่มันเปิดกับเครื่อง MP3 ของเค้าไม่ได้ เค้าเลยนำมาให้เราช่วยเขียนเป็นแบบ Audio CD เราจึงได้เจอและรู้จักโปรแกรม Free Audio CD Burner  ซึ่งสามารถแปลงไฟล์ MP3 เป็น Audio พร้อมกับเขียนลงบนแผ่น CD กลายเป็น Audio CD ได้อย่างง่ายๆ ที่สำคัญ Free Audio CD Burner เป็นโปรแกรมฟรีครับ
การใช้งานโปรแกรม Free Audio CD Burner
แปลไฟล์ PM 3 เป็น Audio
Add files… เลือกไฟล์ที่ต้องการจะเขียนเป็น Audio CD
Drive เลือกไดร์ที่จะเขียนแผ่น Auduo CD ลงไป
Burn  คลิกเพื่อเริ่มทำงาน
แปลไฟล์ PM 3 เป็น Audio
หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะทำการแปลงเป็นไฟล์แบบ Audio พร้อมเขียยลงบน CD ในขั้นตอนเดียวกัน
แปลไฟล์ PM 3 เป็น Audio
เสร็จแล้ว คลิก Close
เว็บไซต์โปรแกรมเสียง https://www.dvdvideosoft.com
Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook