code สี รหัสสี ตัวอย่างสี การเลือกสีเว็บไซต์

ทำปฏิทินออนไลน์

9 พฤศจิกายน 2018 | แต่งรูปออนไลน์
     ใกล้ปีใหม่แล้วมาทำปฏิทินปีใหม่กันเถอะ  ถ้าหาโปรแกรมที่ติดตั้งยังไม่ได้ เราแนะนำเว็บไซต์ทำปฏิทินออนไลน์  ทำแล้วเราสามารถ save เป็นไฟล์ภาพ .jpg เก็บไว้ได้  หรือสามารถส่งไป Email หรือ อัพขึ้น facebook หรือ ส่งไปยัง flickr ให้เพื่อน ๆได้ดูได้
ทำปฏิทินออนไลน์
     หลักการง่าย  ๆ เราสามารถ Upload ภาพจากเครื่องเราทำปฏิทินออนไลน์ หรือดึงภาพจาก facebook   หรือนำภาพจาก flickr  มาทำปฏิทิน  สามารถเลือกขนาดได้ เลือกเดือน ปีได้  เลือกว่าจะให้วันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์ก็ได้ เสร็จแล้วคลิก Create โปรแกรมจะสร้างให้อัตตโนมัติ  สามารถเลือก save หรือ ส่งไป Email หรือ อัพขึ้น facebook หรือ ส่งไปยัง flickr ให้เพื่อน ๆได้ดูได้
เว็บไซต์ทำปฏิทินออนไลน์ https://bighugelabs.com/calendar.php
Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook