code สี รหัสสี ตัวอย่างสี การเลือกสีเว็บไซต์

Calendar Maker โปรแกรมสร้างปฏิทิน

9 พฤศจิกายน 2018 | โปรแกรมแต่งรูป

   จริงๆ แล้ว โปรแกรม Photo Calendar Maker  ได้ถูกแนะนำมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนั้น ภาพไม่เยอะพอ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายคนหาโปรแกรมสำหรับสร้างปฏิทินกันอยู่  เพราะเป็นช่วงปีใหม่ ทำปฏิทินปีใหม่เล็กๆไว้แจกจ่ายญาติพี่น้องกัน

    ผู้เขียนจึงขออนุญาตนำมาแนะนำอีกครั้ง พร้อมกับภาพประกอบ  อาจจะไม่เต็มที่ ก็พอเพียงให้เห็นเครื่องมือบางส่วนของโปรแกรมทำปฏิทิน Photo Calendar Maker
ผู้เขียนจะลองทำแบบง่ายๆ  ตาม template ไปก่อน
ทำปฏิทินออนไลน์
เปิดโปรแกรมสร้างปฏิทินขึ้นมา  เลือกสร้างตาม Template
เลือกขนาดของปฏิทินที่ต้องการใช้
ทำปฏิทินออนไลน์
เลือกข้อมูลในส่วนของหน้าปฏิทิน เช่น ปี, เดือน, วันหยุด เป็นต้น
ทำปฏิทินออนไลน์
เลือก template ที่ชอบ  จากนั้นคลิก
Create template
ทำปฏิทินออนไลน์
เราสามารถเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ เช่น ข้อมูลหลัก เกี่ยวกับวันเดือนปี
Background, Font, Title, Photo, Clipart
ทำปฏิทินออนไลน์
หรือใช้ในส่วนของเครื่องมือของโปรแกรมทำปฏิทิน  ซึ่งอยู่ด้านบน
ทำปฏิทินออนไลน์
จากนั้น เราสามารถที่จะ Save เป็นไฟล์ภาพ
หรือทำการ Print ได้
(เวอร์ชั่นทดลอง ไม่สามารถ save As… หรือ Export To… ได้)
ทำปฏิทิน
เว็บไซต์โปรแกรมทำปฏิทิน http://ams-photo-software.com
Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook