yay-6959566-digita1l

โปรแกรมจับภาพหน้าจอ ดู Code สี

9 พฤศจิกายน 2018 | โปรแกรมแต่งรูป

PicPick คือสำหรับโปรแกรมแต่งรูป ใช้เป็นโปรแกรมไม้บรรทัด โปรแกรมสำหรับจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) แก้ไขสี ดูรหัส Code สี HTML (Color Picker) ได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญ เป็นฟรีโปรแกรม

โปรแกรมจับภาพหน้าจอ ดู Code สี HTML ฟรี
มีเมนูภาษาไทย คำสั่งใช้งานง่าย อ่านรู้เรื่อง เข้าใจการใช้งานได้ทันที
มีทุกอย่างที่คุณต้องการในโปรแกรมเล็กๆ นี้
โปรแกรมจับภาพหน้าจอ ดู Code สี HTML ฟรี
แก้ไข  แต่งรูปก็ได้
โปรแกรมจับภาพหน้าจอ ดู Code สี HTML ฟรี
แต่งภาพได้หลากหลายแบบ ตามจินตนาการของคุณ
โปรแกรมแต่งรูป
อีกเครื่องมือหนึ่งของฟรีโปรแกรมแต่งรูป
เว็บไซต์โปรแกรม https://picpick.app/en
Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook