code สี รหัสสี ตัวอย่างสี การเลือกสีเว็บไซต์

CamStudio บันทึกทุกอย่างบนหน้าจอ

15 พฤศจิกายน 2018 | โปรแกรมทำวิดีโอ
     CamStudio เป็นประเภท Free Streaming Video เป็นโปรแกรมสำหรับบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ จับการเคลื่อนไหว แล้วบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอ
     โปรแกรมบันทึกหน้าจอนี้ เป็นโปรแกรมฟรี เหมาะแก่กันบันทึกเพื่อใช้เป็นสื่อการสอน  แนะนำคนอื่น  เปิดให้คนอื่นดู  เช่นเราบันทึกการทำเว็บไซต์เป็นไฟล์วิดีโอ ส่งขึ้น youtube เพื่อให้เพื่อ ๆ หรือลูกค้าได้ดูครับ
    CamStudio บันทึกทุกอย่างบนหน้าจอ
     ความสามารถของโปรแกรม CamStudio
-สามารถบันทึกหน้าจอเป็นไฟล์วิดีโอ ในรูปไฟล์ .AVI
-เป็นโปรแกรมscreen recorder software แบบ open source ให้ใช้งานแบบฟรี ๆ
-สามารถบันทึกได้ทั้งภาพ เสียง แะภาพเคลือนไหว ตลอดการเคลื่อนไหวต่าง ๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
-รองรับการทำงานบน Windows เป็นอย่างดี
เว็บไซต์โปรแกรม CamStudio บันทึกทุกอย่างบนหน้าจอ : camstudio.org
Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook