code สี รหัสสี ตัวอย่างสี การเลือกสีเว็บไซต์

14 พฤศจิกายน 2018 | โปรแกรมทำวิดีโอ
     FLV เป็นไฟล์มัลติมีเดีย หรือไฟล์วิดีโอชนิดหนึ่ง  เราพบมาในเว็บไซต์ต่างๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ทำการแชร์วิดีโอต่างๆ หรืออาจจะเป็นไฟล์ที่ท่านเอง ถ่ายวิดีโอเอง  หรือนำมาจากที่อื่นๆ ซึ่งผู้เขียนไม่จำเป็นต้องรู้ว่าท่านได้ไฟล์แต่ใดมา..  เพราะบทความนี้ เน้นแนะนำการใช้งานโปรแกรมรวมไฟล์
     FLV Merge เป็นฟรีโปรแกรม ดูเหมือนจะสร้างโดยคนไทย มีเมนูภาษาไทย ท่านสามารถค้นหาโปรแกรมได้จาก google.co.th โดยใช้คำค้นว่า FLV Merge
วิธีการรวมไฟล์ด้วยโปรแกรม FLV Merge
รวมไฟล์ FLV ด้วยฟรีโปรแกรม FLV Merge
เมื่อท่านติดตั้งโปรแกรม FLV Merge แล้ว ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมา คลิก เลือกไฟล์ เพื่อเลือกไฟล์ FLV ที่จะนำมารวมกัน
รวมไฟล์ FLV ด้วยฟรีโปรแกรม FLV Merge
ท่านสามารถเลือกหลายไฟล์ได้พร้อมกัน โดยกดปุ่ม  Ctrl + A
จากนั้น คลิก Open
รวมไฟล์ FLV ด้วยฟรีโปรแกรม FLV Merge
ที่หน้าโปรแกรมรวมไฟล์ FLV ให้เราจัดลำดับไฟล์ FLV ที่เราจะรวม
เรียงลำดับให้ถูกต้อง  โดยใช้เมาส์คลิกลาก
จากนั้นคลิกที่ Start (ข้างบนลุูกศรชี้ผิดจุด)
รวมไฟล์ FLV ด้วยฟรีโปรแกรม FLV Merge
รอจนกว่าโปรแแกรมรวมไฟล์เสร็จ
รวมไฟล์ FLV ด้วยฟรีโปรแกรม FLV Merge
เสร็จแล้ว โปรแกรมก็จะรวมไฟล์ให้เราเรียบร้อย โดยตั้งชื่อไฟล์ให้เราว่า FLV Merge
Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook