code สี รหัสสี ตัวอย่างสี การเลือกสีเว็บไซต์

โปรแกรมสร้างวิดีโอระดับ HD

13 พฤศจิกายน 2018 | โปรแกรมทำวิดีโอ

     วันก่อนได้โปรแกรม MAGIX PhotoStory on DVD 2013 Deluxe  มา ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการนำภาพถ่ายดิจิตอลมาทำเป็นสไลด์วิดีโอ  และไม่ใช้แค่ภาพถ่าย  แต่เราสามารถนำวิดีโอมาสไลด์ใหม่ได้  เพิ่มเพลงเพราะๆ  ตัวหนังสือแจ่มๆ Effects ต่างๆ สวยๆ มาทำภาพสไลด์  ทำวิดีโอปีใหม่กันเถอะ ด้วย MAGIX PhotoStory on DVD 2013 Deluxe  เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

โปรแกรมสร้างวิดีโอระดับ HD
เปิดโปรแกรม MAGIX PhotoStory on DVD 2013 Deluxe  ขึ้นมาก็เจอหน้าต้อนรับ พร้อมกับเสนอแนะว่าคุณจะทำอะไร
หรือ MAGIX PhotoStory on DVD 2013 Deluxe  ทำอะไรได้บ้าง
ผู้เขียนเลือกง่ายๆ ไว้ก่อน นั่นคือ Create a new slideshow with wizard
โปรแกรมสร้างวิดีโอระดับ HD
เลือกให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอที่คุณจะนำไปเปิด  แต่ผู้เขียนไม่ได้เลือกตัวไหน  หรือเลือกแบบ Auto จากนั้น Next ไป
โปรแกรมสร้างวิดีโอระดับ HD
คลิก Photos & Video  เพื่อเพิ่มภาพหรือวิดีโอที่จะนำมาสไลด์
โปรแกรมสร้างวิดีโอระดับ HD
คลิกที่ Effects & Background music  เพื่อเพิ่ม เอฟเฟค พื้นหลัง  และดนตรีประกอบ
จากนั้นคลิก Continue
โปรแกรมสร้างวิดีโอระดับ HD
ก็จะมาที่หน้าทำงานหลัก  เราสามารถเพิ่ม หรือแก้ไขส่วนต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ เสียงดนตรี พื้นหลัง  ภาพ  หรือวิดีโอ   จนกว่าเราจะพอใจ
เมื่อถูกใจแล้ว  คลิก Export
โปรแกรมสร้างวิดีโอระดับ HD
เลือกประเภทการ Export  ให้เหมาะกับงาน  หรือตามความต้องการของเรา
ผู้เขียนต้องการจะ Save เก็บไว้ที่เครื่อง หรือ ต้องการ Export  เป็นไฟล์สำหรับเปิดที่เครื่องคอมพิวเตอร์
จึงเลือก Output as video file
โปรแกรมสร้างวิดีโอระดับ HD
เลือกคุณภาพ  ผู้เขียนใช้แบบ Full HD
เลือก Format   ผู้เขียนเลือก Windows Media Video
จากนั้น Save
โปรแกรมสร้างวิดีโอระดับ HD
รอหน่อย  ตามคุณภาพ และขนาดของงาน
จนกว่าโปรแกรมจะ Export เสร็จสิ้น
เว็บไซต์โปรแกรม โปรแกรมสร้างวิดีโอระดับ HD   magix.com
Share Post

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook