• :: Programs free download » โปรแกรมทํา screensaver » โปรแกรมสร้าง screen saver InstantStorm
  โปรแกรมสร้าง screen saver InstantStorm  หลักการของโปรแกรมนี้ InstantStorm คือเป็นโปรแกรมเปลี่ยนไฟล์แฟลชที่เราต้องการ ให้มาเป็น screensaver ตามที่เราชอบด้วยวิธีการแบบง่ายๆ 

  คุณสมบัติโปรแกรมscreen saver InstantStorm
  -เราสามารถนำ  screen saver ทำการ install ที่เครื่องไหนก็ได้
  -แจกจ่าย screen saver ไปให้เพื่อนๆ ได้ใช้ก็ได้
  -ใส่เครดิตเราผู้สร้าง  screen saver ได้
  -ใส่ภาพประกอบได้
  -สร้างไฟล์แบบ exe ติดตั้งได้ทุกเครื่อง
  -นำไฟล์แฟลชมาสร้างเป็น screen saver

  วิธีใช้งานโปรแกรม สร้าง screen saver InstantStorm
  -เตรียมไฟล์แฟลช (นามสกุล SWF) ที่ต้องการ
  -เข้าโปรแกรมสร้าง screen saver InstantStorm
  -ทำการเซ็ตค่าโปรแกรม
  -โปรแกรมก็จะสร้างไฟล์ screen saver ให้เรา

  ภาพประกอบ โปรแกรมสร้าง screen saver InstantStorm
  โปรแกรมสร้าง screen saver InstantStorm
  โปรแกรมสร้าง screen saver InstantStorm

  โปรแกรมสร้าง screen saver InstantStorm
  โปรแกรมสร้าง screen saver InstantStorm

  โปรแกรมสร้าง screen saver InstantStorm
  โปรแกรมสร้าง screen saver InstantStorm