• :: Programs free download » เว็บไซต์แนะนำ » เปิดตัวแล้ว เว็บรวมเว็บไซต์แต่งรูปออนไลน์
  เปิดตัวแล้ว เว็บรวมเว็บไซต์แต่งรูปออนไลน์  หลังจากเป็นเจ้าของโดเมนมานาน และคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงกับเว็บไซต์นี้ดี  ในที่สุดก็ต้องตามชื่อโดเมน ถึงไม่ตรงตัง  แต่ก็คิดว่าผู้ใช้งานเข้าไปแล้วได้ประโยชน์อยู่บ้าง  โดยเฉพาะคนที่ชอบการแต่งรูปแบบง่ายๆ

  แต่งรูปออนไลน์
       แน่นอนว่า ผู้เขียนได้นำเว็บไซต์สำหรับการแต่งรูปออนไลน์มาไว้ในที่เดียวกัน  เน้นตามคุณสมบัติต่อไปนี้
  -ทำให้แต่งรูปได้ง่าย ใช้งานก็ง่าย ไม่ซับซ้อน ชนิดที่ว่าคลิกสิบรอบยังไม่รู้ว่าต้องทำอะไร  แบบนั้นเราไม่นำมาเสนอ
  -เว็บแต่งรูปต่างๆเน้นไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ใช้งานได้  ผู้เขียนก็เป็นอีกคนที่ไม่ชอบกรอกข้อมูลต่างๆ ก่อนการใช้งาน  ฉะนั้น ง่ายโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกก็แต่งรูปได้
  -คุณไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมใดๆ เสริมก็สามารถใช้ได้  ไม่ต้องกังวลเรื่องโปรแกรมแต่งรูป
  -คุณทำได้ทุกที  ทุกเวลา  แค่ต่อเน็ต
  -บางเว็บไซต์ไม่มีภาพลายน้ำติดมาให้รำคาญตา  รำคาญใจ

  ลองเข้าไปใช้งานดู  ชมดู  จะได้รู้ว่า คุณเองก็แต่งรูปเองได้อย่างง่ายดาย