• :: Programs free download » โปรแกรมทำปฏิทิน » อีกครั้งกับ Photo Calendar Maker โปรแกรมสร้างปฏิทิน
  อีกครั้งกับ Photo Calendar Maker โปรแกรมสร้างปฏิทิน     จริงๆ แล้ว โปรแกรม Photo Calendar Maker  ได้ถูกแนะนำมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนั้น ภาพไม่เยอะพอ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายคนหาโปรแกรมสำหรับสร้างปฏิทินกันอยู่  เพราะเป็นช่วงปีใหม่ ทำปฏิทินปีใหม่เล็กๆไว้แจกจ่ายญาติพี่น้องกัน

      ผู้เขียนจึงขออนุญาตนำมาแนะนำอีกครั้ง พร้อมกับภาพประกอบ  อาจจะไม่เต็มที่ ก็พอเพียงให้เห็นเครื่องมือบางส่วนของโปรแกรมทำปฏิทิน Photo Calendar Maker

  ผู้เขียนจะลองทำแบบง่ายๆ  ตาม template ไปก่อน

  ทำปฏิทินออนไลน์
  เปิดโปรแกรมสร้างปฏิทินขึ้นมา  เลือกสร้างตาม Template
  เลือกขนาดของปฏิทินที่ต้องการใช้

  ทำปฏิทินออนไลน์
  เลือกข้อมูลในส่วนของหน้าปฏิทิน เช่น ปี, เดือน, วันหยุด เป็นต้น

  ทำปฏิทินออนไลน์
  เลือก template ที่ชอบ  จากนั้นคลิก
  Create template

  ทำปฏิทินออนไลน์
  เราสามารถเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ เช่น ข้อมูลหลัก เกี่ยวกับวันเดือนปี
  Background, Font, Title, Photo, Clipart

  ทำปฏิทินออนไลน์
  หรือใช้ในส่วนของเครื่องมือของโปรแกรมทำปฏิทิน  ซึ่งอยู่ด้านบน

  ทำปฏิทินออนไลน์
  จากนั้น เราสามารถที่จะ Save เป็นไฟล์ภาพ
  หรือทำการ Print ได้
  (เวอร์ชั่นทดลอง ไม่สามารถ save As... หรือ Export To... ได้)
  ทำปฏิทิน