• :: Programs free download » โปรแกรมทําภาพการ์ตูน » ภาพถ่าย ทำภาพการ์ตูนออนไลน์
  ภาพถ่าย ทำภาพการ์ตูนออนไลน์  โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมแบบออนไลน์ ให้เราสามารถนำภาพถ่าย หรือรูปถ่ายดิจิตอลของเราเอง มาทำเป็นภาพการ์ตูน  ง่ายๆ เพียง  2 ตอนเท่านั้น แต่ว่าจะเหมือนหรือไม่ ต้องมาทำดูกันเอง  จริงๆ เทคนิคก็คือการทำภาพถ่ายมาเป็นคล้ายภาพเขียนระบายสี หรือลงสีนั่นเอง เพราะภาพการ์ตูนก็เกิดจากภาพเขียนเหมือนกัน

  ภาพการ์ตูน
  ตัวอย่างเว็บมาเตอร์จะนำภาพข้างบนมาทำเป็นภาพแบบการ์ตูน

  ทำภาพการ์ตูน

  เข้าไปที่เว็บไซต์ lunapic.com/editor  เพื่ออัพภาพที่จะนำขึ้นไปทำภาพการ์ตูนออนไลน์


  สร้างการ์ตูน

  คลิก Effect ที่อยู่เมนูข้างบน  จากนั้นเลือก Cartoon รอสักครู่ก็จะได้ภาพแบบการ์ตูน

  ภารพการตูน

  เสร็จแล้ว  น่ารักไหม การ์ตูน