• :: Programs free download » เว็บไซต์แนะนำ » ไม่ค่อยได้อัพเดท แต่มีเว็บไซต์แต่งรูปมาแนะนำ
  ไม่ค่อยได้อัพเดท แต่มีเว็บไซต์แต่งรูปมาแนะนำ       เว็บไซต์โปรแกรมแต่งรูป.com อาจจะไม่ค่อยได้อัพเดทเท่าไหร่ อาจจะเดือนละครั้งสองครั้ง แต่สิ่งที่ได้อัพเดทไปแล้ว สิ่งที่ได้แนะนำไปแล้ว โดยมากเป็นความรู้อย่างคงที่ เข้ามาดูเมื่อไหร่ หรืออีกสิบปีเข้ามาดูก็ยังใช้ได้ เพราะเราแนะนำให้ท่านได้รู้จักโปรแกรม และดาวน์โหลดตรงจากเว็บไซต์ผู้ผลิตเอง
       อย่างไรก็แล้วแต่ ถึงแม้เว็บไซต์โปรแกรมแต่งรูปอาจจะอัพเดทช้า แต่เรามีเว็บไซต์ในกลุ่มมาแนะนำ บางเว็บไซต์เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจ  บางเว็บไซต์เกิดขึ้นเพราะไม่รู้จะเอาไปทำอะไร  นอกจากทำเว็บไซต์แต่งรูป แนะนำการแต่งรูป บางเว็บไซต์ก็อัพเดทบ่อย  บางเว็บไซต์อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง  มาเริ่มกันที่เว็บไซต์ล่าสุดกัน

  แต่งรูป
       เว็บไซต์  แต่งรูป.net     เป็นเว็บไซต์ล่าสุดในกลุ่ม  เว็บไซต์นี้แนะนำวิธีการแต่งรูปด้วยโปรแกรมต่างๆ เป็นเว็บไซต์แนะนำวิธีแต่งรูป ไม่ใช่ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมแต่งรูป  หน้าเว็บไซต์ดูง่ายๆ  โชว์รูปให้เห็นเป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย มีเมนูแบ่งแยกตามโปรแกรมที่ใช้แต่ง และแบ่งประเภทของการแต่ง  เช่นแต่งภาพออนไลน์  ใส่ frame รูป  ทำภาพโมเสค  ทำภาพแบบ lomo  เว็บไซต์นี้อัพเดทบ่อยที่สุด อย่างสัปดาห์ละสองสามครั้ง

  photo editor programs
       ต่อมาเว็บไซต์  photoeditorprograms.com     เว็บไซต์นี้ก็ดูง่าย ใช้งานง่าย  แค่ดูภาพแล้วก็รู้  ใช้ได้ทันที อัพเดทอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง  เน้นการโชว์ภาพที่แต่งก่อน แล้วคลิกเข้าไปดูวิธีทำ  พร้อมแนะนำโปรแกรม หรือระบุชื่อโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้ค้นหาได้ง่าย

  แต่งรูป
       เว็บสุดท้ายวันนี้  ซึ่งอาจจะเคยแนะนำไปแล้ว แต่งรูปโปรแกรม.com     แนะนำวิธีแต่งรูป พร้อมทั้งโปรแกรมสำหรับแต่งรูป แยกเป็นหมวดหมู่ เช่น แต่งรูป facebook แต่งรูป Screensaver แต่งรูป image editor แต่งรูป Desktop แต่งรูป PhotoScape แต่งรูป Photoshop แต่งรูปโปรแกรมจีน xiu xiu  ง่ายต่อการใช้งาน ภาพประกอบขนาดใหญ่  อัพเดทเดือนละครั้งสองครั้ง  แต่ความรู้ยังคงอยู่ตลอดไป

  เชิญ เยี่ยมชม 3 เว็บไซต์ที่ได้แนะนำไป  แล้วท่านจะเพลิดเพลินใจกับการแต่งรูป