• :: Programs free download » เว็บไซต์แนะนำ » เธอยิ้มรออยู่
  เธอยิ้มรออยู่       ดูเหมือนว่าอีกเว็บไซต์แต่งรูป  แนะนำการแต่งรูป  อีกเว็บไซต์หนึ่งที่ยังไม่ได้แนะนำ  นั่นคือเว็บไซต์ photoeditorprograms.com  เว็บไซต์นี้ทำเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆ ที่จริงดูภาพประกอบก็เข้าใจแล้ว  เว็บไซต์แต่งรูปเว็บไซต์นี้ เน้นการดูง่าย ไม่รกรุงรัง
   
  สอนแต่งรูป
   
  แยกเป็นช่องๆ  โชว์ภาพที่เราจะแนะนำให้ท่านได้ทำ
  ทำให้ดูง่าย  เลือกแบบที่ต้องการได้ง่าย
  เราบอกชื่อโปรแกรมแต่งภาพให้พร้อม
  ถ้าไม่มีลิงค์ดาวน์โหลดให้  ท่านก็สามารถค้นหาโปรแกรมได้ง่าย จาก google
   
  เชิญเข้าชมเว็บไซต์แนะนำวิธีการแต่งภาพ
  อีกเว็บไซต์หนึ่งของเรา