• :: Programs free download » แต่งรูปออนไลน์ » Photo Editor ออนไลน์
  Photo Editor ออนไลน์       มาใช้งานในส่วนของ Photo Editor ออนไลน์ จากเว็บไซต์ที่เราคุ้นเคยกันดี ทุกวันนี้ยุคออนไลน์  จะทำอะไรก็ต้องออนไน์ เน้นการใช้งานที่รวดเร็ว  ง่าย สะดวกทันใจ Photo Editor นี้ก็เหมือนกัน รวดเร็ว ไม่ต้องดาวน์โหลดโปแกรม  ไม่ต้องติดตั้ง คลิกแล้วใช้งาน แต่งภาพได้ทันที
   
  แต่งภาพออนไลน์
  ถ้าจะแต่งภาพเหมือนภาพตัวอย่าง
  เมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์แล้ว คลิก Edit a Photo
   
  แต่งรูป
  ถ้าจะอัพโหลดภาพจาก computer
  ให้คลิก Upload
   
  แต่งรูป
  คลิก Add a Border
   
  แต่งรูป
  เลือก theme ที่ต้องการนำมาใช้
   
  แต่งรูป
  สามารถใช้เครื่องมือปรับแต่งด้านล่าง เช่น Zoom ภาพได้
  หรือเครื่องมือด้านขวามือ เช่น เพิ่มข้อความต่างๆ
   
  แต่งรูป
  ปรับแต่งเสร็จตามต้องการแล้ว
  คลิก Save Image
  ถ้าต้องการ Save เก็บไว้
   
  แต่งรูป
  สำเร็จแล้ว
  Photo Editor ออนไลน์