• :: Programs free download » แต่งรูปออนไลน์ » splashup ให้คุณแต่งภาพออนไลน์คล้าย photoshop
  splashup ให้คุณแต่งภาพออนไลน์คล้าย photoshop    splashup โปรแกรมแต่งรูปบนเว็บไซต์ที่ให้คุณนำภาพมาตกแต่ง แก้ไขได้ เหมือนการใช้งาน photoshop ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม  เข้าเว็บไซต์ อาจจะต้องล๊อกอินเข้าระบบเสียก่อน แล้วจึงใช้งานอย่างสบายๆ
   
  แต่งภาพออนไลน์
       Splashup เป็นเครื่องมือในการแก้ไขภาพออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นผู้จัดการภาพได้อย่างดี  ด้วยคุณสมบัติในการใช้งานอย่างมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นที่ต้องการใช้งานซึ่งง่ายต่อการใช้งานในเวลาใช้จริงและช่วยให้คุณสามารถแก้ไขภาพได้หลายภาพได้
       Splashup ทำงานได้บนเบราว์เซอร์ทั้งหมดรวมต่อเนื่องกับเว็บไซต์แบ่งปันภาพถ่ายชั้นนำและยังมีรูปแบบไฟล์ของตัวเองเพื่อให้คุณสามารถบันทึกงานของคุณในความคืบหน้า
  แต่งภาพออนไลน์

       คุณสามารถเปิดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือจากทุกเว็บไซต์แบ่งปันภาพถ่ายที่นิยม สอดคล้องกับการใช้งานของโปรแกรมชั้นนำ เช่น Gimp และ Photoshop นอกจากนั้น Splashup ยังมีความสามารถที่จะนำเข้าภาพได้โดยตรงจากเว็บแคมของคุณได้ด้วย